Βρες το μοτίβο 2

 

Παιχνίδι μνήμης με χρώματα.Εμφανίζονται κάποιοι κύβοι για λίγο πού είναι χρωματιστοί.Μόλις σβήσουν οι κύβοι εσύ θα πρέπει να βρείς σε ποιό σημείο ήταν το συγκεκριμένο χρώμα.

Top